Бібліотека

Т.Ільницька, завбібліотекою, спеціаліст ІІ категорії
1340093734_1У відділенні на посаді бібліотекаря працюю перший рік. Але незважаючи на невеликий проміжок часу роботи, активно сприяла створенню комп’ютерного читального залу, де є в наявності 15 комп’ютерів – на 26 місць.
Головними завданнями і напрямами бібліотеки є:

 • підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функції;
 • забезпечення швидкого пошуку інформації;
 • оперативне та якісне обслуговування користувачів та читачів;
 • підвищення бібліотечної культури засобами системи бібліотечно-бібліографічних знань, проведення днів та тижнів бібліотеки, оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами;
 • координація роботи бібліотеки з учнями, викладачами, майстрами, вихователями щодо популяризації книги, у задоволення інформаційних потреб читачів;
 • зміцнення та оснащення матеріальної бази бібліотеки.

1340093771_2
Виконуючи основну бібліотечну функцію – зберігання – і не тільки своєї, але й загальної інформації, бібліотека, в інформаційному середовищі, займає особливе місце, тому що виконує роль посередника між інформаційними ресурсами й споживачами інформації, при цьому вибираючи, систематизуючи, зберігаючи й пропонуючи краще з величезного інформаційного масиву.
Систематично проводиться робота із впровадження новітніх інформаційних та інтерактивних технологій у роботі з викладачами, майстрами виробничого навчання та учнями, використовуючи автоматизований банк даних бібліотеки.

Серед пріоритетних напрямків діяльності бібліотеки  – формування інформаційної культури користувачів. Бібліотекар  навчає учнів користуванню видами джерел інформації на будь-яких носіях, аналізу, пошуку, синтезу й оцінці інформації та створенню нової, ознайомлює з довідково-бібліографічним апаратом, який забезпечує в бібліотеці полегшення пошуку інформації та її опрацювання. Бібліотекар – заохочує користувачів до самостійного пошуку інформації, надає відповідні консультації.
Ще один важливий крок, який реально досягнутий вже сьогодні, – це відкриття комп’ютерного чи1340093717_3тального залу.  Для  роботи по створенню електронної бібліотеки було розроблене “Положення про електронну бібліотеку”.  Загальні положення цього документу визначають електронну бібліотеку як інформаційну систему, яка забезпечує створення і збереження документів в електронному вигляді, з можливістю доступу до них через засоби обчислювальної техніки.
Електронні бази даних максимально розкривають зміст інформаційних ресурсів бібліотеки, допомагають повноцінно задовольняти педагогічних працівників та учнів.
Фонд електронної бібліотеки складається з:

 •   електронні видання;
 •    мультимедійні засоби навчання;
 •    інформація про бібліотеку (положення, правила користування);
 •    посилання на ресурси Інтернет мережі, корисні для користувача і відібрані бібліотекарем.

1340093776_4
ЕБ орієнтована на викладачів та учнів училища і вирішує наступні основні задачі:

 •  просвітню, сформовані колекції  поширюють загальні знання про культуру, історію училища та ін.;
 •  освітню, допомога учням глибокому вивченню предметів; надається не тільки навчальний матеріал, але і необхідна додаткова освітня література;
 •  довідкову, спрямована надавати учням довідкову інформацію та інформацію енциклопедичного характеру;
 • фондостворюючу, ЕБ  доповнює традиційний фонд бібліотеки документами які знаходяться в електронному вигляді.

Створення ЕБ спрямовано на досягнення таких цілей:

 •  Створення, збереження, розвиток і використання електронних інформаційних ресурсів бібліотеки.
 •   Забезпечення ефективного доступу до них через телекомунікаційні мережі.
 •   Підвищення ефективності діяльності бібліотеки за рахунок нового інформаційного середовища.
 •   Підвищення якості інформаційного обслуговування.

1340093740_5
Бібліотека, як науковий, навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ своєю головною метою ставить забезпечення необхідною літературою навчально-виховний процес училища, формування максимального ресурсного потенціалу, повноцінне і якісне обслуговування педпрацівників та учнів, оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів, банку даних та світових інформаційних ресурсів.
Реалізуючи виховну, інтелектуально-розвивальну функцію, бібліотека училища тісно співпрацює  з класними керівниками, надаючи бібліотечно-інформаційну підтримку в організації виховних і позакласних заходів, якими насичене життя училища.
1340093733_6
Розробляємо план спільних заходів ЦБК, Радою профілактики училища із використанням традиційних і нетрадиційних форм поширення інформації серед користувачів: презентації книг, тематичні книжкові виставки, бібліографічні огляди літератури, дні інформації, тощо.
Були проведені виховні заходи:

 •  «Українська держава та її національна символіка» – година державності;
 • «Будівничий української державності» /до 130-річчя з дня народження І.Огієнка/ – година історичного портрету;
 • «Афганістан – перемога життя над смертю»;
 • «Я в серці маю те, що не вмирає» – до дня народження Л.Українки;
 • В рамках Шевченківських днів: поетична година «Слово про жінку», «Музи, що надихали душу поета».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *